suksesi.info

Nxënësi


Remember me

Aplikacioni suksesi.info shërben për përcjelljen e suksesit dhe vijueshmërisë së nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme.

Prindërit dhe nxënësit kanë mundësi në çdo kohë t'i përcjellin notat, mungesat dhe informatat tjera relevante nëpërmes teknologjisë së Internetit, duke përdorur kompjuter, tablet apo telefon mobil.

Aplikacioni bën përpunime statistikore dhe gjeneron raporte të ndryshme në nivel të nxënësit, klasës, shkollës apo komunës.

Është në përputhje të plotë me sistemin arsimor të Republikës së Kosovës.

Për informata më të hollësishme, na kontaktoni.